استفاده از امکانات دولتی جهت تبلیغ انتخاباتی جرم است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری