پیام های تبریک استاندار آستراخان و سرکنسول های روسیه و ترکیه به استاندار گیلان؛ توسعه روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی با گیلان گام موثری در مسیر تحکیم ارتباطات دوجانبه است

تدبیر شرق
در حال انتقال به منبع خبر