شرکت آلمانی تولیدکننده صنایع شیمیایی به تحریم ها علیه ایران پایبند می ماند

خبرگزاری تسنیم
در حال انتقال به منبع خبر