آغاز طرح زمستانه کتاب

«طرح زمستانه کتاب ۹۹» از امروز، با مشارکت ۹۲۵ کتابفروشی از سراسر کشور آغاز شده است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir