با هزینه ۸۰ میلیارد تومانی دولت ۴هزار خانوار در بیرم به زودی از نعمت «گاز» بهره مند می شوند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری