حمله تند تتلو به محمدرضا گلزار

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
نمایشگاه نقاشی هنرمند روشندل
نمایشگاه نقاشی هنرمند روشندل
نمایشگاه نقاشی هنرمند روشندل
نمایشگاه نقاشی هنرمند روشندل
لوگوی ایمنا ایمنا . . ( ۱۳)