مخازن زیرزمینی؛ تکنولوژی جدید در ارتقای زیست‌پذیری شهر

در حال حاضر یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری در کشورهای درحال توسعه مدیریت پسماند جامد شهری است که یکی از مهمترین اهداف آن استفاده از استراتژی‌هایی است که علاوه بر کاهش آسیب‌های زیست محیطی و هزینه‌ها در بلند مدت، مشارکت حداکثری مردم را برانگیزد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir