سردار! دموکراسی ها برآمده از مردم هستند و نه برعکس

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری