برنامه ملی تولید برمبنای داده‌های پایه آب و هواشناسی تهیه شود

تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درپیامی، مدیریت آمار و اطلاعات منابع و مصارف آب را یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه و بهره‌برداری پایدار از منابع آب کشور دانست و گفت: برای تهیه و تدوین یک برنامه ملی مدیریت تولید برمبنای داده‌های پایه آب و هواشناسی و مصارف اقدام شود.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir