مشاجره نمایندگان آمریکا و چین در سازمان ملل

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری