کاهش۳۷ درصدی بارش ها نسبت به سال گذشته

روزنامه آفتاب یزد
در حال انتقال به منبع خبر