مشوق مجلس برای پرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی

نمایندگان مجلس طی مصوبه ای مشوق های برای پرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی در سال آینده در نظر گرفتند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir