در سی و سومین نشست علمی دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی مطرح شد:بهره گیری از هوش مالی، قدرت ریسک پذیری را افزایش می دهد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری