یک اعتراض متفاوت به گرانی بنزین در شیراز

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری