ثبات قیمت کالاها و تعادل در بازار ارز سیاست اصلی دولت است

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir