تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران در دستور کار است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری