توجه به حقوق زنان و سالمندان عامل مهم در توسعه شهری

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری