مجمع شرکت ابنیه پدیده شاندیز ورود به بورس و تبدیل به سهامی عام را تصویب کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری