سید حسن نصرالله: فلسطین از بحر تا نهر ملک مردم فلسطین است و باید به آن ها بازگردد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری