حذف صابر از سریال ستایش به دلیل حضور در جم / صابر کشته می شود

راهبرد معاصر
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری