فیلمی از انفجار مهیب امروز در جایگاه CNG پاوه

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری