اردوغان و ترامپ درباره «لزوم شفاف سازی» در مورد قتل خاشقچی گفت وگو کردند

الف
در حال انتقال به منبع خبر