ستاد تنظیم بازار فردا برای افزایش دوباره نرخ روغن نباتی تصمیم می گیرد/ تفاوت قیمت پیشنهادی تولیدکنندگان با نرخ دولتی زیاد است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری