صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی خاورمیانه را کاهش داد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری