تاثیر منفی "فملی"، "شپنا"، "تاپیکو"، "وبملت"، "شتران"، "خودرو"، "کچاد" و "کگل" بر شاخص

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری