اعمال مقررات منع آمد و شد در نیویورک

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
میزان ( ۳۶)

یزد شهر بادگیر ها