واکنش لیدر پرسپولیس به چاقوکشی در تمرین؛ آقای بازیکن! درفشی فر جای قشون کشی نیست

در حال انتقال به منبع خبر