حفظ قرآن نعمتی است که با تمام ثروت های دنیا قابل مقایسه نیست

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری