نقطه حادثه خیز جاده ای در بزرگراه سیرجان- بندرعباس رفع شد

کرمان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر