حمید اندرز چمنی ارائه کننده نظریه بذر؛ تمام تلاش و بررسی های ما در تئوری بذر اثبات این حقیقت انکار ناشدنی است که خانواده، مدرسه و اجتماع هریک نقش غیر قابل انکاری در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت دارند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری