بازداشت جاعلی که با لباس نظامی و درجه قلابی سرتیپی در خیابان رژه می رفت

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir