سرزنش دیگران عقوبت دنیوی و اخروی دارد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری