سازمان حمایت: هرگونه افزایش قیمت به بهانه افزایش نرخ بنزین ممنوع است

الف
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری