آینده سفرهای هوایی بستگی به بازگشایی مرز کشورها دارد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری