تا زمانی که تحریم ها باقی باشد، مذاکره با آمریکا معنا ندارد

آوای نشاط
در حال انتقال به منبع خبر