مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع خلاق تصویب شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری