اسقف کلیسای شرق آشوری: پیام مسیحیت احترام به دیگران است نه تخریب/رهبر مذهبی جامعۀ کلیمی: آزادی بیان به معنای تجاوز به حدّ انسانیت نیست

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری