تولید نفت عربستان افزایش یافت

میز نفت
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری