حادثه در یک کِشتی چینی ۲۹ کشته و زخمی درپی داشت

الف
در حال انتقال به منبع خبر