172 میلیارد تومان به موسسه رازی برای تولید واکسن اختصاص یافت

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir