ماکرون در نشست مجمع عمومی بار دیگر از توافق مکمل برجام خواهد گفت

فارس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر