آرامش بازار مسکن در سایه تعادل بازارهای موازی

رئیس سابق مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در رابطه با وضعیت بازار مسکن در شب عید گفت: اگر دولت بتواند در بازارهای موازی مانند بورس تعادلی ایجاد کند بازار مسکن در شب عید نیز می‌تواند به یک آرامش نسبی دست یابد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir