ریشه و داستان ضرب المثل« کر مصلحتی دوا ندارد»

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir