ویژگی‌های حکمرانان مکتب علوی / عزل و نصب‌ها براساس معیار اسلامی باشند

در فرهنگ علوی، پست و منصب، صراط است؛ نه نردبان ترقی و ثروت. اسلام علی(ع)، امانت را ضد خیانت می‌داند و خیانت را در آتش.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir