تمدید قرارداد شش بازیکن، مأموریت رئیس جدید/بمانید و بارسلونا را بسازید

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir