غلبه بر دشمنان نیازمند دستیابی به اقتدار است

بوشهر- امام جمعه اهرم گفت: غلبه بر دشمنان نیازمند استقامت و دستیابی به اقتدار است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir