ترامپ: چین در حال انتقال نیرو به مرز هنگ کنگ است

تیتربرتر
در حال انتقال به منبع خبر