سردار باقری: همکاری های دفاعی با چین همپای روابط سیاسی و اقتصادی در حال توسعه است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری