جزئیات اولین جذب سرمایه استارتاپ پونیشا: ۱۸ میلیارد تومان از سه منبع مختلف

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir