مدیر کل فرودگاههای خوزستان:اعتبار احداث فرودگاه جدید اهواز افزایش یافت

خوزستان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر